top of page

FOKALE PUNKTER, EN VIGTIG DEL AF INDRETNINGEN

Fokale punkter bruges til at guide kunderne rundt i butikker, og man kan på

den måde påvirke hvor og hvordan de bevæger sig rundt.

Fokale punkter kan være et in-store display, en dekoration eller POS-materiale, så længe det er noget der skaber blikfang. Det første fokale punkt man møder, vil ofte være en vinduesdekoration, eller en dekoration der er placeret lige inden for døren, og kan ses ude fra.


Disse skal hjælpe med at få kunden ind i butikken, og når de så er inde, skal de fokale punkter hjælpe med at guide kunden hele vejen rundt i butikken. Vinduesdekorationer og fokale punkter er ofte bygget op omkring et tema som

er gennemgående i hele eller større områder af butikken.Fokale punkter skal være strategisk fordelt rundt i butikken, og placeret så kundernes blik naturligt falder på dem, fx for enden af en gangbane, så man drages mod dem.

Man placerer dem ofte så de skaber et zigzag mønster ned gennem butikken,

eller starter fra højre side af butikken og går mod uret rundt. På den måde får

man guidet kunderne rund i butikken og hen til kassen.Ud over at guide kunderne rundt i butikken, skal de også være inspirerende og hjælpe kunderne med at finde de produktkategorier de søger.

De kan ligeledes skabe liv i ”døde” zoner af butikken. Ved hjælpe af et visuelt blikfang, kan man skabe mere trafik til disse områder.

Men fokale punkter er ikke noget man kan nøjes med at lave én gang, dekorationer på disse punkter skal udskiftes ofte, og nogen gang kan det også være nødvendigt at placere dem nye steder. På den måde sørger man for, at der altid er noget nyt og spændene at se på, og det er vigtigt i en tid hvor vi hele tiden bliver eksponeret for nye indtryk.

Comments


bottom of page